กระเบื้องลายไม้ 15×90 cm.

กระเบื้องลายไม้ 15×90 cm.