กระเบื้องลายไม้ 20×100 m.

กระเบื้องลายไม้ 20×100 m.