กระเบื้อง Granito ลายไม้ 15×60 cm.

กระเบื้องลายไม้ 15×60 cm.