กระเบื้อง Granito ลายไม้ 30×60 cm.

กระเบื้องลายไม้ 30×60 cm.